KLEITON & KLEDIR

Kleiton & Kledir (1981)

1981
Ariola
Faixas
1 Deu pra ti
(Kledir Ramil, Kleiton Ramil)
2 Lagoa dos Patos
(Kledir Ramil, Fogaça)
3 Estrela, estrela
(Vitor Ramil)
4 Semeadura
(Fogaça, Vitor Ramil)
5 Couvert artístico
(Kleiton Ramil)
6 Paixão
(Kledir Ramil)
8 Noite de São João
(Kledir Ramil, Pery Souza)
9 Navega coração
(Kledir Ramil, Kleiton Ramil)
 
Imagem da capa indisponível
 
 
MetaMusica